VW~`E VW~`E
xjVW~@Lycaena phlaeas daimio Seitz2003/7/09@ߐ{s
ny

2003/7/09@ߐ{s
ny

2003/7/09@ߐ{s
ny

2003/7/09@ߐ{s
ny

2003/7/14@ߐ{s
Fv

2003/9/28@ߐ{s
͔Ȍ

2003/9/28@ߐ{s
͔Ȍ

2003/10/15@ߐ{s

2003/10/23@ߐ{s

2003/10/26@ߐ{s
SVc

2003/10/26@ߐ{s
SVc


2003/11/16@ߐ{s
͔Ȍ

2003/11/16@ߐ{s
͔Ȍ

2004/5/02@ߐ{s
ؖȔVc

2004/7/07@ߐ{s
ʎl

2004/11/03@ߐ{s

2005/5/03@ߐ{s
ʎl

2005/5/03@ߐ{s
ʎl

2005/5/10@ߐ{s

2005/5/21@ߐ{s
ʎl

2005/10/09@ߐ{s

2006/7/02@ߐ{s
ߋ